Általános szerződési feltételek:

Jelen dokumentum az neoszamla.hu webcímen elérhető online számlázó program általános szerződési és felhasználási feltételei ismerhetőek meg (továbbiakban ászf), melyet az Előfizető a rendszer használatával elfogad és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve a benne foglaltakat.

1. Szerződés tárgya
2. Szerződő felek
3. Szolgáltatói adatokat
4. Felhasználási feltételek
5. Szerződés időtartama
6. Szerződés újrakötése
7. Szerződés felmondása
8. Díjszabás
9. Ingyenes kipróbálás
10. Előfizetési igény rögzítésének lépései
11. Technikai rendelkezésre állás
12. Jogszabálykövetés
13. Technikai támogatás
14. Adatmentés, helyreállítás, adatbiztonság
15. Adatkezelési tájékoztató
16. Tulajdonjog
17. Elektronikus értesítések (e-mail)
18. Egyéb rendelkezések
19. Vis major
20. Felhívás törvényi szabályozások és rendeltetésszerű használat betartására
21. Hibabejelentés, panasz kezelés
22. Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetőségei
23. Online számlázó program bejelentési kötelezettség
24. NAV Online számla adatszolgáltatással kapcsolatos előfizetői kötelezettségek
25. E-számla (elektronikus számla)
26. Jogorvoslati lehetőségek
27. Egyéb

1. Szerződés tárgya

 1. A Szolgáltatló az Előfizető részére online számlázó programot biztosít a mindenkor érvényben lévő díjszabás alapján.
 2. A Szolgáltató ingyenes kipórbálási lehetőséget biztosít az előfizetést megelőzően, melyben a rendszer szabadon kipróbálható, azonban valós számlák – adóügyi bizonylatok nem hozhatóak létre a teszt időszakban.
 3. A Szolgáltató kizárólag a hatályos magyarországi jogszabályokban foglaltak szerinti működést, illetve technikai hátteret biztosítja, a számlák adattartalmáért kizárólagosan az Előfizető felel. A Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár a rendszerében kiállított adóügyi bizonylatok-számlák adattartamával kapcsolatban.

2. Szerződő felek

 1. Előfizető
  Minden olyan számla kibocsátásra kötelezett gazdálkozó szervezet (legyen szó egyéni vagy társas szervezetről), amely kipróbálja vagy a mindenkor érvényben lévő díjszabás alapján szerződést köt a Szolgáltatóval és előfizet az neoszamla.hu weboldalon keresztül.
 2. Szolgáltató
  Az neoszamla.hu online számlázó programot készítő és üzemeltető gazdasági társaság.

3. Szolgáltatói adatokat

 1. Cégnév: KontorNET Bt.
 2. Székhely: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
 3. Levelezés cím: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
 4. Adószám: 22389426-2-08
 5. Cégjegyzék szám: 0806013458
 6. Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság
 7. Telefon: +36 30 535 2181
 8. E-mail cím: info"kukac"neoszamla.hu

4. Felhasználási feltételek

 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása és használat közbeni betartása.
 2. Előfizetési díj kiegyenlítése.
 3. Működő internetkapcsolat.
 4. Számítógép vagy internet képes eszköz.
 5. Érvényes adószám.

5. Szerződés időtartama

 1. A mindenkor érvényben lévő díjszabásban foglaltak szerinti időtartamra köttetik a szerződés, mely az Előfizető és a Szolgáltató között elektronikus formában köttött szerződésnek minősül.
 2. Az előfizetési igény az előfizetési díj a Szolgáltató által megadott bankszámlán történő megjelenést követően egy munkanapon belül kerül jóváhagyásra.
 3. Az előfieztési igény kizárólag abban az esetben kerül jóváhagyásra, ha az Előfizető megrendelés rögzítésekor érvényes adószámot adott meg.

6. Szerződés újrakötése

 1. A szerződés a csomagban foglalt előfizetési időszak elteltét követően nem kerül automatikusan újrakötésre, sem pedig hosszabbításra. Az Előfizető és a Szolgáltató szabadon dönthet a szerződés újrakötéséről.
 2. A Szolgáltató az előfizetés lejáratáról az Előfizető által megadott adminisztrátori e-mail címre (címekre) elektronikus formában (e-mailben) értesítőt küld amelyben tájékoztatja az előfizetésből hátralévő napok számáról, továbbá az előfizetés újrakötési szándékának rögzítéséhez szükséges lépések elvégzéséről. Ezen értesítések szintén megjelenítésre kerülhetnek az Előfizetőhöz tartozó kezelő felületen. Az értesítések Előfizető által történő figyelmen kívül hagyásából adódó szolgáltatás kimaradásért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7. Szerződés felmondása

 1. A szerződő felek a szerződés időtartama alatt, annak bármely szakaszában jogosultak a szerződés felmondására.
 2. Sem az Előfizető sem pedig a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés felmondás alkalmával nem jogosult az Előfizető díjvisszatérítés igénylésére.
 3. A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának az Előfizető által történő megszegése alkalmával azonnali, minden előzetes jelzés nélküli szolgáltatás felfüggesztésére, szerződés felmondásra.

8. Díjszabás

 1. 1. Az aktuális, érvényben lévő díjszabás az neoszamla.hu/megrendeles webcímen, továbbá az Előfizető neoszamla.hu fiókjához tartozó adminisztrációs felület Előfizetés menüpontjában érhető el.

9. Ingyenes kipróbálás

 1. Előfizetési szándéktól függetlenül, kötelezettségek nélkül kipróbálható a szolgáltatás, melynek keretén belül "Teszt cég" számla kiállítói névvel hozhatóak létre teszt számlák.
 2. A kipróbálás alkalmával rögzített "Teszt cég" kiállítói névvel kiállított számlák nem adóügyi bizonylatok.

10. Előfizetési igény rögzítésének lépései

 1. Látogasson el a https://neoszamla.hu/megrendeles webcímre
 2. Töltse ki az előfizetői adatokat.
 3. Válassza ki az előfizetni kívánt csomagot.
 4. Kattintson a Rendelés gombra.
 5. A megrendelés visszaigazolását a megadott e-mail címre rendszerünk elküldi, a fizetési információkkal együtt.
 6. Az előfizetési díj beérkezését követően aktiváljuk előfizetését, melyről szintén e-mail-ben értesítjük. Az aktiválás további feltétele, hogy az Előfizető érvényes adószámmal rendelkezzen, melynek tényét a Szolgáltató ellenőrzi.
 7. Az előfizetési díj kiegyenlítéséről e-számlát küldünk a megrendeléskor megadott e-mail címre.

11. Technikai rendelkezésre állás

 1. A Szolgáltató éves szinten 99.9%-os technikai rendelkezésre állást biztosít, az érvényes előfizetéssel rendelkező Előfizetői részére a szerződés időszakára.
 2. A 11/1. pontban meghatározott rendelkezésre állási időszakon túli szolgáltatás kimaradás esetén a Szolgáltató 1%-os díjkompenzációt ír jóvá az aktuális tárgyévet követő előfizetési időszakára vonatkozóan az Előfizető részére. Amennyiben az Előfizető nem kíván a tárgyévet követően szerződést kötni a Szolgáltatóval, kérheti a kompenzációs díj visszatérítését a szerződés lejárata alkalmával.
 3. Az előre tervezett leállásokról az Előfizető a hozzá tartozó adminisztrációs felületen kaphat tájékoztatást. A tervezett, előre bejelentett leállások időtartama nem tartoznak bele a 11/1. pontban megadott 99.9%-os technikai rendelkezésre állási időbe.
 4. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért, az Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.
 5. A Szolgáltató kizárólag az általa meghatározott szoftver környezetben, a támogatott internet böngésző programokkal történő használat esetén tekinti a 11/1. pontban meghatározott rendelkezésre állási időt elfogadottnak. A technikai feltételek és az aktuálisan támogatott operációs rendszerek és internet böngésző programok aktuális verzió száma a https://neoszamla.hu/cms/kovetelmenyek.html oldalon ismerhetőek meg.
 6. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a szolgáltatás rendszer szintű használati lehetőségére vonatkozik, könyveléstechnikai és adó tanácsadási javaslatokat, tanácsokat a Szolgáltató nem nyújt.
 7. A 11/1. pontban meghatározott rendelkezésre állási időszak a Szolgáltató általi alkalmazott független statisztika alapján mérendő.
 8. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 6 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, melynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhető a szolgáltatás. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

12. Jogszabálykövetés

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy a magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelelő működést biztosítja (rendeltetésszerű használat mellett) az Előfizető részére az előfizetett időszak teljes egészére.

13. Technikai támogatás

 1. A Szolgáltató működési dokumentációt biztosít az Előfizető részére a szolgáltatás használatához.
 2. A dokumentáció mindenkor érvényben lévő változata a https://neoszamla.hu/cms/dokumentacio.html url címen érhető el.
 3. A dokumentáció törvényben előírt archiválása, megörzése az Előfizető feladata.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért, az Előfizető által kiállított számlák adattartamáért.
 5. A technikai támogatást telefonon a +36 30 535 21821-es telefonszámon kérhető 8-17 óra között munkanapokon. További segítség nyújtás e-mailben az info"kukac"neoszamla.hu e-mail címen, vagy az alábbi űrlap kitöltésével kérhető. https://neoszamla.hu/kapcsolatfelvetel
 6. A Szolgáltató technikai támogatása nem terjed ki az Ügyfél informatikai eszközeire, azok működésével kapcsolatos problémák megoldására.

14. Adatmentés, helyreállítás, adatbiztonság

 1. A Szolgáltató által végzett adatmentés folyamatos, technikai hiba esetén maximum 48 órával korábbi állapot visszaállítására van lehetőség.
 2. Technikai hiba esetén a Szolgáltató lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok helyreállítása a legkevesebb időt vegyen igénybe és mielőbb biztosítani tudja a szolgáltatás ismételt használatát.
 3. A Szolgáltató részéről technikai hibából (legyen szó hardveres, vagy szoftveres) bekövetkezett adatvesztésből adódóan esetlegesen felmerülő Előfizetőt érintő károkért, többlet munkáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, nem téríti meg azokat.
 4. A Szolgáltató kizárólag a már rögzített adatok tárolásáért, illetve mentéséért vállalja a felelősséget. Az adatok rögzítése során az Előfizető számítógépének hibás vagy nem rendeltetés szerű használatából adódóan bekövetkezett adatvesztésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, csak úgy mint az Előfizető által használt számítógépes hálózat, internet kapcsolat biztonságáért, illetve azok szünetmentes működéséért.
 5. Az Előfizető hibájából bekövetkezett adatvesztés alkalmával a Szolgáltató térítési díj ellenében biztosítja a helyreállítást, melynek lehetőségeit és díjszabását minden esetben egyedileg állapítja meg a helyreállítási igény jelzését követően.
 6. A Szolgáltató biztosít az Előfizető részére a rögzített adatairól történő biztonsági mentés készítési lehetőséget a hozzá tartozó adminisztrációs felületen keresztül. Az adatok nem rendszeres mentéséből adódó, továbbá a már lementett adatok tárolásából-elvesztéséből bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 7. Az Előfizető felel mindennemű fióktevékenységért, mely az Előfizetéséhez tartozó e-mail cím – jelszó párossal történik.
 8. Az Előfizetés lejáratát követően az Előfieztői fiókban kiállított számlák (legyen az e-számla vagy papír alapú), törvényben előírt ideig történő megörzése és archiválása az Előfizető feladata.
 9. A Szolgáltató kizárólag érvényes előfizetéssel rendelkező fiókhoz biztosítja a hozzáférést. Lejárt előfizetés esetén a fiók felfüggesztésre, majd törlésre kerül a benne tárolt adatokkal együtt. A törlésből adódó esetlegesen felmerülő károkért, az Előfizető felel, ezért kiemelten ügyeljen az adatok archiválására amennyiben nem kívánja meghosszabbítani az előfizetését.

15. Adatkezelési tájékoztató

 1. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi url címen érhető el:
  https://neoszamla.hu/cms/adatkezelesi_tajekoztato

16. Tulajdonjog

 1. Az neoszamla.hu szolgáltatás részét képező adminisztrációs felületet alkotó grafikai elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részleteinek másolása nem engedélyezett, szerzői jogvédelem alatt állnak.
 2. A szolgáltatás külső, nem a Szolgáltató tulajdonát képező tárhelyen/szerveren történő üzemeltetésére nincs lehetőség.
 3. Az Előfizető által rögzített adatok mindegyike az Előfizető tulajdonát képezi, a Szolgáltató soha semmilyen körülmények között nem értékesíti illetve nem adja tovább harmadik fél számára kereskedelmi céllal.

17. Elektronikus értesítések (e-mail)

 1. A Szolgáltató az egyes e-mail értesítések kézbesítésére garanciát nem vállal az esetlegesen fennálló technikai korlátok miatt (levélszűrő, vírus kereső, tűzfal stb..).

18. Egyéb rendelkezések

 1. Jelen általános szerződés és felhasználási feltételek dokumentumban (mely elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre) nem rögzített kérdéseiben a Magyarországon hatályos PTK. és a kiegészítő jogszabályok az irányadóak.
 2. A Szolgáltató minden megesz az esetlegesen felmerülő vitás kérdések békés úton történő rendezéséhez, amennyiben erre nincs lehetőség a Győr Városi Bíróságot tekinti illetékes hivatalként.
 3. Az esetlegesen felmerülő egyedi igények megvalósítási lehetőségéről és annak díjszabásáról az Előfizetési igény rögzítését megelőzően kérjen árajánlatot.
 4. A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának előzetes jelzés nélküli megváltoztatására, azonban ha az az Előfizető részéről többletköltséggel jár, előzetesen tájékoztatást küld részére a kapcsolattartási e-mail címére, illetve felhívást helyez el az adminisztrációs felület oldalain.
 5. A Szolgáltató soha semmilyen körülmények között nem vállal garanciát továbbá felelősséget az Előfizető által rögzített adatokért és kiállított számlákon rögzített adatok valódiságáért, illetve a nem rendeltetésszerű szolgáltatás használatból adódó károkért.
 6. A Szolgáltató az Előfizető által létrehozott bizonylatok eredetiségének beazonosítását saját egyedi azonosító eljárása alapján tekinti elfogadottnak. Jogi úton kizárva.
 7. A Szolgáltató nem vállal kizárólagosságot, tartozzon az Előfizető bármely szakterületre is. A Szolgáltató köthet szerződést más azonos szakterületen végző társasággal egyaránt.
 8. Az Előfizető minden számla rögzítését megelőzően ellenőrizheti, hogy a megadott adatok helyesen kerültek-e rögzítésre. Amennyiben valamely adat nem megfelelő minden esetben történjen meg a javítása, ne véglegesítse a számlát. A hibás vagy téves adatrögzítésért kizárólag az Előfizető felel.
 9. Az Előfizető nem jogosult a szerződés illetve felhasználási jog harmadik félre történő átruházására.
 10. Az Előfizető köteles a saját hatáskörén belül gondoskodni a szolgáltatás használatához szükséges belépési adatok biztonságos tárolásáról. A belépési adatok elvesztéséből adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.

19. Vis major

 1. A szerződő felelek egyike sem vonható felelősségre az ésszerű ellenőrzésén kívül eső okból bekövetkezett nem teljesítés miatt. Például: tűz, robbanás, áramszünet, földrengés, árvíz, vihar, munkabeszüntetés, embargó, munkaügyi vita, polgári vagy katonai hatóság cselekedetei, háború, terrorizmus (internetes terrorizmus), természeti csapás, internetes adatszolgáltatók cselekedetei vagy mulasztásai, szabályozó vagy állami hatóságok tevékenysége vagy mulasztásai (beleértve olyan jogszabályok, rendelkezések vagy egyéb kormányzati intézkedések bevezetését, amelyek befolyásolják a szolgáltatás nyújtását).
 2. Ezen rendelkezés nem vonatkozik az Előfizető jelen szerződésből adódó fizetési kötelezettségére.

20. Felhívás törvényi szabályozások és rendeltetésszerű használat betartására

 1. Az Előfizető vállalja, hogy a szoftver használata során a hatályos jogszabályok alapján, rendeltetésszerűen jár el.
 2. A Szolgáltató nem vállal és nem nyújt a szolgáltatás rendeltetés szerű használatához szükséges információkon túl semminemű számviteli és könyveléstechnikai információkat és tanácsokat az Előfizető részére.
 3. A Szolgáltató jogosult az Előfizető által megadott előfizetői adatok hitelességét ellenőrizni. Amennyiben nem állnak rendelkezésére a megadott adatok hitelességét igazoló források, kérheti az Előfizető általi cégbírósági végzés vagy cégkivonat elektronikus formában történő eljuttatását az info"@"neoszamla.hu e-mail címre. A Szolgáltató az adatok ellenőrizéséig jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére. A felfüggesztésből adódóan esetlegesen felmerülő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adattartalommal, illetve nem rendeltetésszerű használat útján kiállított számlákból adódóan keletkezett vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

21. Hibabejelentés, panasz kezelés

 1. A Szolgáltató a 22. pontban megadott elérhetőségen írásban fogadja a rendszerrel kapcsolatosan felmerülő hibákat és panaszokat.
 2. A Szolgáltató a jelzett hiba vagy panasz mielőbbi megoldásának érdekében elvárja az Előfizetőtől, hogy minél részletesebb és pontosabb tájékoztatást biztosítson.
 3. A Szolgáltató a beérkezett hibajelzéseket és panaszokat 30 napon belül megválaszolja.
 4. http://neoszamla.hu/ugyfelszolgalat

22. Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 1. E-mail: info"kukac"neoszamla.hu
 2. Telefon: +36 30 535 2181
 3. Amennyiben nincs szabad munkatársunk, az üzenetrögzítőn adja meg nevét és telefonszámát továbbá e-mail címét és azt, hogy miben kéri a segítségünket. Minden üzenetet feldolgozunk és szükségszerűen e-mailben vagy telefonon felkeressük.
 4. Online kapcsolatfelvétel: http://neoszamla.hu/ugyfelszolgalat

23. Online számlázó program bejelentési kötelezettség

 1. 2021.01.04-től nem kell bejelenteni sem a számlázó program használatának megkezdését, sem pedig annak befejezését. A korábbi szabályozást a 17/2020. (XII.30.) PM rendelet 3. §-a helyezte hatályon kívül.

24. NAV Online számla adatszolgáltatással kapcsolatos előfizetői kötelezettségek

 1. 2021. január 4-étől kötelező adatot küldeni a NAV-hoz minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az áfatörvény számlázási szabályai vonatkoznak. [2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 10. melléklet.]
 2. Az 123Számla online számlázó program biztosítja a 24/1. pontban megadott online adatszolgáltatást. 
 3. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges regisztráció elvégzése az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon, majd az ezt követően kapott technikai felhasználónév, technikai felhasználó jelszó, cserekulcs, aláírókulcs adatok rögzítése az 123szamla.hu fiókban az Előfizető feladata.
 4. A Szolgáltató a kapcsolódás státuszát a kezelőfelületen megjeleníti, mellyel kapcsolatos tudnivalókat a dokumentációban rögzítette.
 5. A Szolgáltató a mindenkor érvényben lévő számlázó program dokumentáció elérését a https://neoszamla.hu/cms/dokumentacio.html url címen biztosítja.
 6. A Szolgáltató rendszere kizárólag sikeres NAV kapcsolat esetén tudja elvégezni az érintett számlákkal kapcsolatos online adatszolgáltatást, melyet minden egyes adatszolgáltatásra kötelezett számlánál státusz üzenettel visszaigazol.
 7. Ha a számla sikeresen feldolgozásra került a NAV Online Számla rendszerben, akkor ellenőrizze a számla adattartalmát (vessen össze minden számlán szereplő adatot a NAV Online Számla rendszerben látható adattal)!
 8. Hiba vagy figyelmeztetés esetén 24 órában belül keresse könyvelőjét vagy ügyfélszolgálatunkat!
 9. A számla és az adatszolgáltatás tartalmáért a számla kibocsátója felelős, elmulasztott számlakiállításért, adatszolgáltatásért vagy hibás számlakiállításért, adatszolgáltatásért a számlázó program készítője nem vonható felelősségre!
 10. A Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár a helytelen adatrögzítésből adódó adatszolgáltatások elmulasztásáért.
 11. Amennyiben technikai probléma miatt meghiúsult az adatszolgáltatás, vagy tartalmában hibás, hiányos adat szerepel, akkor 3 munkanapon túl jelzett problémára nem vállalunk javítást!

25. E-számla (elektronikus számla)

 1. Az elektronikus számlában foglalt adattartalom törvényben előírt sérthetetlenségét és eredetiségét a Szolgáltató által a számlán elhelyezett elektronikus aláírás biztosítja.
 2. A Szolgáltató általi aláírás nem minősül a számla kibocsátási kötelezettség átvállalásának, a számlák tartalmáért a Számlakibocsátó felel.
 3. A 25.2. pontban meghatározott elektronikus aláírás nem a számlakibocsátót hivatott igazolni.

26. Jogorvoslati lehetőségek

 1. Fogyasztóvédelem (Járási hivatal)
  Amennyiben a Vásárlói panaszra nem sikerül közös megyegyezés útján megoldást találni, a Vásárló (amennyiben fogyasztónak minősül), panaszával kapcsolatban fordulhat a területileg illetékes járási hivatalhoz. Területi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu/
 2. Békéltető testületi eljárás
  Panaszával fordulhat a területileg illetékes békéltető tesülethez.

27. Egyéb

 1. A Szolgáltató a számlázó program előfizetésrről a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát állít ki, mely a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre. Az Előfizető jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki számára. Az általános szerződési feltételek elfogadása, a 2007. évi CXXVII. törvény 175. § -ban foglaltaknak megfelelően elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

Jelen általános szerződési feltételek hatálybalépésének dátuma: 2021.03.06.

2021.03.05-ig érvényben lévő dokumentum letöltéséhez kattintson ide.
2019.06.30-ig érvényben lévő dokumentum letöltéséhez kattintson ide.
2014.09.30-ig érvényben lévő dokumentum letöltéséhez kattintson ide.

Kérdése van?

Ügyfélszolgálatunk válaszol.

06 30 535 2181

Üzenetküldés

Próbálja ki ingyen

Szolgáltatásunkat kötelezettségek nélkül kipróbálhatja.

Ingyenes kipróbálás

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ » Rendben